Samen spelen en leren

Startpunt voor Luqo is de digitalisering in het onderwijs. De fysieke wereld lijkt Wij geloven dat samenwerkend leren de sleutel is tot succes in het onderwijs. Helaas richten de meeste onderwijsinnovaties zich alleen op individuele ontwikkeling. Te vaak oefenen kinderen schoolwerk geïsoleerd achter een scherm of boek, waardoor ze alle voordelen en het plezier van samen leren missen.

Waarom samen leren?

Betere leerresultaten

Gesprekken leiden tot beter begrip

Eigenaarschap

Verantwoordelijkheidsgevoel en meer willen leren

21e eeuwse vaardigheden

Ontwikkeling van sociale vaardigheden

Zelfkennis en zelfvertrouwen

Kunnen opgroeien als sterk en gelukkig persoon

Wat is samen leren?

Samen leren wordt ook wel samenwerkend leren, coöperatief leren en collaboratief leren genoemd. Kinderen ontdekken samen, leggen elkaar de lesstof uit en leren van elkaar. Maar het vergt meer dan kinderen simpelweg samen te laten werken aan één opdracht op één device. Luqo gebruikt de GIPS-theorie om er zeker van te zijn dat samen leren wordt gestimuleerd en goed wordt ingezet.

GIPS

Dr Spencer Kagan is het brein achter de belangrijkste onderzoeken rond samen leren in het onderwijs. In zijn onderzoek naar coöperatief leren ontdekte hij vier belangrijke begrippen, afgekort GIPS. Luqo gebruikt deze uitgangspunten altijd als basis:

  • Gelijke Deelname: De rollen van de knoppen rouleren, zodat er nooit één iemand een dominante rol heeft.
  • Individuele Aanspreekbaarheid: Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen knop.
  • Positieve Wederzijdse Afhankelijkheid: Leerlingen hebben elkaar nodig en moeten overleggen om verder te komen in de spellen.
  • Simultane Actie: Leerlingen werken tegelijk aan de opdracht.