iOS instelling (voor iOS 15 en hoger)

Bij deze versie knoppen (v4 – 3D geprint) moet Button Services (in de Luqo app -> Settings) op disabled staan.

Sinds iOS 15 is er een instelling door Apple standaard op disabled gezet, die moet op enabled staan.

  • Ga naar: Settings >Accessibility > Keyboards > full Keyboard Access.
  • Het schuifje moet op enabled staan. Nu zou het weer moeten werken!

Wij hebben geen idee waarom Apple deze instelling, ongeacht de eerdere instelling, na een update uit zet.